Par likumprojekta atkārtotu izskatīšanu Saeimā 2020. gada pavasarī

Manifests

Mēs zinām - ir lietas, kuras nevar paredzēt.
Mēs gribam būt droši par mūsu rītdienu -
neatkarīgi no tā, kad un vai apprecēsimies.
Mēs vēlamies sakārtot mūsu attiecības likumiski,
kamēr esam kopā un veseli, tāpēc mums ir
nepieciešams jauns likums - Dzīvesbiedru likums.

Atbalsti

Paldies par Jūsu balsi

Pievieno
savu balsi

2020. gada pavasarī Dzīvesbiedru likums tiks iesniegts atkārtotai izskatīšanai Saeimā.
Ja tev vai tavam tuviniekam ir svarīga nelaulāto pāru tiesiskā aizsardzība,
aizpildi kuponu un pievienojies mūsu iniciatīvai jau šodien.

1

Es,

atbalstu Dzīvesbiedru likuma
atkārtotu izskatīšanu Saeimā,
lai regulētu šādas nereģistrēto
attiecību jomas:

(Cits variants)
2

Šo ziņu adresēju

*13. Saeimā pārstāvētās partijas: Saskaņa | Attīstībai Par |
ZZS | KPV LV | JKP | NA | JV

Uzzini vairāk
par likumu

Lejuplādē pilno
likuma versiju

Dzīvesbiedru likums
juridiski sakārtos
attiecības starp
diviem cilvēkiem,
kuri nav laulājušies.

Par dzīvesbiedriem
varēs būt divi cilvēki
neatkarīgi no viņu
dzimuma.

Dzīvesbiedru
līgums tiek
izbeigts, ja starp
dzīvesbiedriem
tiek noslēgta
laulība.

Dzīvesbiedri ir pāris ar
ciešu sociālo saikni.
Sociālā saikne* ir:

 • savstarpējas rūpes un cieņa,
 • kopīga mājsaimniecība,
 • kopīgi bērni,
 • kopīga dzīvesvieta.
Var būt viens vai vairāki punkti

Faktiskā dzīvesbiedru
savienība ir
savienība starp diviem
cilvēkiem, kuri nav
laulāti vai noslēguši
dzīvesbiedru līgumu,
bet viņu attiecības
atbilst likumā
noteiktām pazīmēm.

Faktiskās dzīvesbiedru
savienības regulējums
palīdzēs sakārtot
šādas jomas:

 • veselību,
 • mantojumu,
 • mantiskās attiecības,
 • pabalstus.

Faktisko dzīvesbiedru
savienību varēs
konstatēt tiesa.

Faktisko dzīvesbiedru
savienību var konstatēt
2 cilvēku starpā, kuri

 • ir ilgstošās attiecībās
  vai dzīvo kopā,
 • ir sociāli cieši saistīti, rūpējoties
  par kopīgu mājsaimniecību vai
  kopīgu bērnu,
 • atbilst dzīvesbiedru jēdzienam un
  ir tiesīgi slēgt dzīvesbiedru līgumu,
 • nav vienojušies par faktiskās
  dzīvesbiedru savienības neesamību,
 • izrāda savstarpējas rūpes.

Dzīvesbiedru likums
palīdzēs sakārtot
šādas jomas

 • mantiskās attiecības,
 • mantojums,
 • pabalsti un pensijas,
 • veselība,
 • nodokļi un nodevas,
 • īres attiecības,
 • interešu konflikta
  novēršana.

Dzīvesbiedru
līgumu ir paredzēts
slēgt vienkāršā
procedūrā pie notāra
bez ceremonijas un
lieciniekiem

(nevis Dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā).

Dzīvesbiedru likums
ir pamats jauna
civiltiesiska institūta
“dzīvesbiedri”
izveidei ar mērķi
stiprināt un aizsargāt
visas Latvijas ģimenes.

Dzīvesbiedru līgumu
nevarēs noslēgt, ja
kāds no dzīvesbiedriem

 • nav pilngadīgs,
 • ir laulībā,
 • jau ir noslēdzis
  dzīvesbiedru līgumu,
 • ir otrā dzīvesbiedra
  tuvais radinieks, piemēram,
  brālis vai māsa,
 • ir otrā dzīvesbiedra
  adoptētais vai
  adoptētājs.

Kam?

ESI CEĻĀ UZ LAULĪBU

Dzīvesbiedru likums ir arī Tev,
ja vēlies apdrošināt sevi
pret negaidītiem pavērsieniem

Esi precēts?

Dzīvesbiedru likums ir arī Tev,
ja katrs likums par Taviem
tuvajiem ir tuvs arī Tev

Neplāno laulību?

Dzīvesbiedru likums ir arī Tev, ja esi
drošs par savu izvēli un vēlies būt
drošs par nākotni attiecībās bez
gredzena

Esi viendzimuma
attiecībās?

Dzīvesbiedru likums ir arī Tev,
ja nevari reģistrēt laulību,
bet vēlies reģistrēt rūpes

satiki īsto
labākajos gados?

Dzīvesbiedru likums ir arī Tev,
ja vairs nevēlies precēties,
bet esi pietiekami pieredzējis,
lai rūpētos par attiecībām

nEESI ATTIECĪBĀS?

Neesi attiecības? Dzīvesbiedru
likums ir arī Tev, ja vēlies būt drošs,
ka nākotnē varēsi izvēlēties Tev
piemērotāko attiecību formu.

Ko sakārtos?

Nodokļi

Dzīvesbiedrs aizgāja no darba,
lai iegūtu augstāko izglītību?
Dzīvesbiedru likums ļaus pieteikt
viņu kā apgādājamo.

Interešu konflikts

Paaugstinājumu amatā saņēma
priekšnieka draudzene?
Ar dzīvesbiedru likumu arī
nereģistrētie partneri būs jāiekļauj
amatpersonas deklarācijā.

Īres attiecības

Izīrētājs ir pārcelies uz ārvalstīm? 
Ar dzīvesbiedru likumu īrnieka
mīļotais varēs ievākties mājoklī
pēc īpašnieka informēšanas,
bet negaidot viņa rakstisko atļauju.

Lēmumu pieņemšana

Cilvēks bezsamaņā ir nonācis
slimnīcā? Ar dzīvesbiedru likumu
pacienta dzīvesbiedrs saņems pilnu
informāciju par tuvinieka veselības
stāvokli un būs tiesīgs lemt par
ārstniecības gaitu – bez vilcināšanās
ar pilnvarām.

Manta

Šķir attiecības, bet nevar
sašķirot, kas kuram pienākas?
Dzīvesbiedru likums ļaus atrunāt
mantas un īpašumu sadali vēl
pirms to iegādes.

Mantojums

Dzīvesbiedrs atstāja īpašumu,
bet neatstāja testamentu?
Dzīvesbiedru likums ļaus
pieteikties mantojumam līdz ar
citiem tuvākiem radiniekiem.

Mantojums + nodevas

Īpašums ir novēlēts dzīvesbiedram?
Dzīvesbiedru likums ļaus stāties
mantojumā, nomaksājot notariālo
un zemesgrāmatas nodevas bez
paaugstinātās likmes.

Nodevas

Pensionārs vēlas uzdāvināt savam
dzīvesbiedram vasaras māju?
Dzīvesbiedru likums ļaus reģistrēt
īpašumu zemesgrāmatā, nomaksājot
nodevu bez paaugstinātās likmes.

Nodokļi

Dzīvesbiedrs aizgāja no darba,
lai iegūtu augstāko izglītību?
Dzīvesbiedru likums ļaus pieteikt
viņu kā apgādājamo.

Pabalsti/ pensijas

Dzīvesbiedrs ir smagi
cietis negadījumā darba vietā?
Ar dzīvesbiedru likumu arī
nereģistrētie partneri var saņemt
ģimenēm paredzēto materiālo
atbalstu – no valsts vai darba dēvēja.